Rabu, 01 April 2009

KEPENTINGAN MENGUASAI BAHASA INGGERIS

Kepentingan menguasai bahasa inggeris adalah penutur dapat banyak menimba ilmu pengetahuan,memudahkan interaksi,komunikasi dan menimbulkan keyakinan pada diri sendiri.Selain itu penutur juga dapat menguasai banyak ilmu dan maklumat terutama dalam bidang sains dan teknologi jika penutur mahir berbahasa inggeris.Kelulusan dalam bahasa inggeris menjadi satu titik permulaan untuk melangkah ke institusi pengajian tinggi atau mencari peluang perkerjaan.Kebanyakan buku rujukan dalam bahasa inggeris ,hal ini dapat membantu pelajar institusi mencari maklumat.pelajar akan mudah melakukan penyelidikan sekiranya mahir dalam bahasa inggeris..

0 komentar:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and Archithings. Powered by Blogger