Rabu, 01 April 2009

KEBAIKAN MEMPELAJARI PELBAGAI BAHASA

Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi.bahasa juga di gunakan sebagai alat penyebar ilmu dan maklumat.kita digalakkan menguasai lebih dari satu bahasa.menguasai lebih dari satu bahasa merupakan suatu bonus khususnya untuk berkomunikasi dengan bangsa asing.hal ini,memudahkan kita berkomunikasi dengan pelancong.dengan menguasai pelbagai bahasa kita juga akan berasa lebih berkeyakinan pada diri kita sendiri.
dalam negara Malaysia ini ada lima bahasa kerana negara ini mempunyai 5 kaum.sekiranya kita dapat menguasai bahasa tersebut,kita dapat berbual dengan orang yang bukan seagam dengan kita atau bukan sekaum dengan kita.bahasa melayu,india,cina,iban dan kadazan semuanya dari pelbagai kaum dan agama,sekiranya kita fasir berbahasa lain kita dapat mengetaui adat resam mereka dan mereka juga akan mengetahui adat resam kita... kita juga boleh membaca dalam pelbagai bahasa,dengan pelbanyakkan pembacaan kita akan memperoleh banyak ilmu

0 komentar:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and Archithings. Powered by Blogger